App:

Mobila affärsmöjligheter

I takt med den stora ökningen av smartphones, som Iphone och Android-telefoner, har också utvecklingen av mobila applikationer fullkomligt exploderat. Mobilanvändandet har – i och med detta – ändrats i grunden och mycket av det dina kunder förr gjorde på datorn, gör de nu på mobilen. Det ställer naturligtvis krav på att ditt företag har en mobil närvaro och rätt utnyttjad innebär denna nya arena enorma affärsmöjligheter. Vi kan hjälpa dig dit.


Oändliga möjligheter – två vägar

Det finns lika många användningsområden för mobilappar som det finns intressen och det finns lika många tillämpningar som det finns företag. Men i huvudsak finns två kategorier av appar: de som i sig skall generera intäkter och de som skall generera intäkter genom att stödja verksamheten.

Intäktsgenererande appar

Har du en bra idé på en mobil tjänst som du tror människor kan vara intresserade av att betala för kan vi hjälpa dig utveckla den, från idéstadiet till att distribuera den på App Store, Android Market och andra plattformar. Ett alternativ till direktförsäljning av appen är att låta den vara annonsfinansierad och då kan vi hjälpa till att koppla ihop din tjänst med olika annonsnätverk. Den globala app-marknaden är värd miljarder och med rätt idé, rätt utformning och rätt promotion finns en försäljningspotential som få andra distributionsformer kan erbjuda.

Verksamhetsstödjande appar

Det finns många användningsområden där mobilappar kan ta över eller stödja viktiga funktioner inom företaget. Med såväl befintliga och potentiella kunder som målgrupp, kan appar användas för marknadsföring, försäljning, events, kundservice, nyheter, bokningar, och en lång rad andra affärsskapande funktioner. Om du inte är där dina kunder är, eller servar dem med den sorts kommunikation de vill ha, kan du kallt räkna med att dina konkurrenter snart kommer att ta för sig.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av vilka affärsmöjligheter ditt företag kan skapa med hjälp av en app? Vi kan bidra med idéer och strategier för hur du skall lyckas. Hör av dig med ett mail till linda@davinci.se eller slå en signal på 08-66 77 994.